تعرفه ارسال پیامک

 

نام نویسنده: admin تاریخ : ۰۵-۰۳-۹۳

تعرفه های پیامک متنی

۱۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۴۵ ریال

۵۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۳۷ ریال

۲۰۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۲۷ ریال

۵۰۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۱۷ ریال

۲۰۰۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۱۳ ریال

۵۰۰۰۰۰ پیامک = هزینه هر پیامک ۱۰۹ ریال

دیدگاه‌ها خاموش